AKM

V roce 1959 začal Sovětský svaz vyrábět AKM - modernizovanou verzi kalašnikovova automatu. AKM měl odstranit některé nedostatky AK-47. Byl lehčí, lépe kontrolovatelný při střelbě dávkou a výrobně levnější. Sověti konečně zvládli technologii výroby pouzdra závěru z ocelového výlisku a pouzdro závěru se stalo nejviditelnější odlišností od AK-47. Přispělo k nižší hmotnosti zbraně a její levnější a rychlejší výrobě. Další nápadnou odlišností sovětských AKM byl chránič ústí hlavně. Jeho "seříznuté" zakončení fungovalo jako kompenzátor zdvihu a zpětného rázu a zlepšovalo kontrolu nad zbraní při střelbě dávkou. K lepšímu chování zbraně při střelbě dávkou přispívaly i pozměněné vnitřní díly, snížena byla i rychlost střelby. K lepšímu uchopení zbraně byl pozměněn tvar podpažbí.

Fotografie AKM z vietnamské války jsou dost vzácné, což ale nic nevypovídá o jejich skutečném počtu. Mohlo se jednat o stovky kusů, ale klidně i o tisíc, nebo deset tisíc kusů. Skutečné počty jsou někde v ruských archívech.
AK-47 byly téměř všudypřítomné, protože jejich kopie vyráběla Čína, hlavní dodavatel zbraní. S výrobou AKM začala Čína až po skončení vietnamské války. Takže AKM, které se ve Vietnamu nacházely, měly původ v Sovětském svazu. Výroba AKM započala na počátku 60.let, patně bylo nutné nejprve přezbrojit Sovětskou armádu a teprve potom posílat zbraně svým přátelům. A když už měli Sověti potřebu poslat do Vietnamu zbraně, proč hned posílat ty nové, když jim po přezbrojení musela zbýt spousta AK-47. Na druhou stranu většina států ráda prověří své zbraně v bojových podmínkách. Další věc - když už se AKM v Severním Vietnamu ocitly, proč by je Severovietnamci posílali na jih, když s nimi mohli vyzbrojit NVA. Toto všechno budou důvody, proč není AKM na fotografiívh z války moc vidět a když už, tak nejspíš v té pozdější fázi, někde v 70.letech.

Ve Vietnamu se vyskytovaly další zbraně z východního bloku, které vznikly na základě AKM, např, maďarské AMD-65 (možná i AKM-63), rumunské PM md.63.

 

AKM

    
  Náboj.....................................7,62x39 mm
 Délka.....................................876 mm
 Délka hlavně...........................415 mm
 Hmotnost (bez nábojů)..............3,8 Kg
 Zásobník.................................30 nábojů
 Způsob střelby........................J/D
 Kadence.................................600 ran/min

Partyzán vietkongu s AKM (i když lehce po sezóně).
Poblíž vesnice Cam Son v deltě Mekongu, duben 1973.