Zkratky

AAA -Anti-Aircraft Artilery  - protiletadlové dělostřelectvo, (také "triple A")
AAA -Australian Army Aviation - australské armádní letectvo
AB -Aviation Battalion - vzdušný prapor
AB(AH) -Aviation Battalion (Assault Helicopter) -vzdušný prapor útočných vrtulníků
AB(ASH)  -Aviation Battalion (Assault Support Helicopter) - vzdušný prapor útočných podpůrných vrtulníků
ABCCC -Airborne Battlefield Command and Control Center - létající velitelské stanoviště
AB(Div) -Aviation Battalion (Divisional) - vzdušný prapor přidělený k pěší divizi
AC -Aviation Company - vzdušná rota
AC(GS) -Aviation Company (General Support) - podpůrná vzdušná rota 
ACS -Air Commando Squadron - peruť Air Commandos
ACW -Air Commando Wing - křídlo Air Commandos
AD -Air Division - letecká divize
ADP -Area Development Program - program rozvoje oblasti
AFB -Air Force Base - základna leteckých sil
AG -Aviation Group - vzdušná skupina
AHC -Assault Helicopter Company - smíšená rota útočných výsadkových vrtulníků
ANZAC -Australian and New Zealand Army Corps - Australský a novozélandský armádní sbor
APC -Armored Personel Carrier - obrněné vozidlo pěchoty
APR -Aero Rifle Platoon - četa palubních střelců
ARM -Anti-Radiation Missile - protiradarová střela
ARRG -Aerospace Rescue and Recovery Group - letecká záchranná a vyhledávací skupina
ARRS -Aerospace Rescue and Recovery Service - letecká záchranná a vyhledávací služba
ARRS -Aerospace Rescue and Recovery Squadron - letecká záchranná a vyhledávací peruť
ARVN -Army of Republic of Vietnam - armáda Vietnamské
ASPB -Assault Support Patrol Boat - útočný podpůrný hlídkový
ASTA -Aerial Surveillance and Target Acquisition
ATC -Armoured Troop Carrier - obrněný člun pro přepravu vojska
ATC(H) -Armoured Troop Carrier (Helicopter) - obrněný člun pro přepravu vojska vybavený plošinou pro vrtulník
ATS -Air Transport Squadron - letecká transportní peruť
BARCAP -Barrier Combat Air Patrol - záchytná bojová letecká hlídka
BC -Border Surveillance - hraniční stráž
BW -Bomber Wing - bombardovací křídlo
CACO -Combined Action Company - rota kombinovaných akcí
CAF -Combined Action Force - oddíl kombinovaných akcí
CAG -Combined Action Group - skupina kombinovaných akcí
CAP -Combined Action Platoon - četa kombinovaných akcí
CCB -Command and Control Boat - hlídkový velitelský člun
CCTS -Combat Crew Training Squadron - peruť pro výcvik bojových posádek
CIDG -Civilian Irregular Defense Group - civilní nepravidelné obranné jednotky
CO -Commanding Officer - velící důstojník
COD -Carrier Onboard Delivery - doprava na palubu let. lodi
COSVN -Central Office of South Vietnam - ústřední úřad pro jižní Vietnam
CS -Combat Squadron - bojová peruť
CSF -Camp Strike Force - statické úderné síly
CTZ -Corps Tactical Zone - armádní taktická zóna
CVW -Carrier Air Wing -letecké křídlo umístěné na letdlové lodi
CVSG -Carrier Air AntiSubmarine Group -letecká skupina pro protiponorkový boj umístěná na letadlové lodi
DMZ -Demilitarized Zone - demilitarizovaná zóna
FAC -Forward Air Control - předsunutý letecký návodčí
FIW -Fighter Interceptor Wing - stíhací přepadové křídlo
FIS -Fighter Interceptor Squadron - stíhací přepadová peruť
FLIR -Forward Looking Infrared - dopředu směřující infračervený systém
FNG -Fucking New Guy - něco jako "zasranej nováček"
FOB -Forward Operating Base - Předsunutá operační základna
FS -Fighter Squadron - stíhací peruť
FSB -Fire Support Base - základna palebné podpory
GIB -Guy in Backseat - slang. "maník na zadním sedadle", označení pro  kopilota
HC -Helicopter Combat Support Squadron -
HHC -Heavy Helicopter Company - rota těžkých vrtulníků
HMA -Marine Assault Helicopter - jednotka útočných vrtulníků USMC
HML -Marine Light Helicopter - jednotka lehkých vrtulníků USMC
HMM -Marine Medium Helicopter - jednotka středních vrtulníků USMC
HS -Helicopter squadron - vrtulníková peruť
HS -Carrier Helicopter Antisubmarine Squadron -
JRCC -Join Rescue Coordination Center - koordinační centrum společných záchraných operací
LLDB -Lac Luong Dac Biet - jihovietnamské síly zvláštního určení
LRRP -Long Range Reconnaissance Patrol - hlídka dálkového průzkumu
LS -Liaison Squadron - spojovací peruť
LSIL -Infantry Landing Ship (Large) - velká výsadková loď pro pěchotu
LSSC -Light Seal Support Craft - lehký podpůrný člun jednotek SEAL
LSSL -Support Landing Ship (Large) - velká podpůrná výsadková loď
LST -Landing Ship-Tank - tanková výsadková loď
LZ -Landing Zone - přistávací plocha
MAAG -Military Assistance Advisory Group - vojenská pomocná poradní skupina
MACV -Military Assistance Command, Vietnam - velitelství vojenské pomoci jižnímu Vietnamu
MAG -Marine Air Group - letecká skupina USMC
MB(AD) -Medical Battalion (Airmobile Division) - zdravotní prapor aeromobilní divize
MB(Div) -Medical Battalion (Divisional) - zdravotní prapor divize MCTC
MCTC -Moutain Commando Training Center - výcvikové středisko horských jednotek
MDAP -Mutual Defense Assistance Program - program vzájemné obranné pomoci
MDMAF -Mekong Delta Mobile Afloat Force - pohyblivé hladinové síly delty Mekongu
MGF -Mobile Guerrilla Force - pohyblivé partyzánské síly
MIA -Missing in Action - nezvěstný v akci
MIGCAP -MiG Combat Air Patrol - hlídkový let proti MiGům (tj.nepřátelským letounům)
MON -Monitor
MP -Military Police - vojenská policie
MRF -Mobile Riverine Force - pohyblivé říční síly
MSM -Minesweeper - minolovka
MSR -Minesweeper Patrol - minolovkový hlídkový člun
MSTC -Mountain Scout Training Center - výsvikové středisko horských zvědů
MTUV -Marine Task Unit Vietnam - operační jednotka USMC v jížním Vietnamu
NLF -National Liberation Front - fronta národního osvobození
NVA -North Vietnam Army - severovietnamská armáda
OS -Observation Squadron - pozorovací peruť
OSS -Office of Strategic Services - úřad strategických služeb
PBR -Patrol Boat River - říční hlídkový člun
PCE -Patrol Escort - hlídkový doprovodný člun
PCF -Patrolcraft, Inshore - přípobřežní hlídková loď
PGM -Patrol Motor Gunboat - hlídkový motorový dělový člun
POW -Prisoner of War - válečný zajatec
RAD -River Assault Division - říční útočná divize
RAG -River Assault Group - říční útočná skupina
RAS -River Assault Squadron - říční útočná jednotka
RPG -Rocket Propelled Grenade - raketový granát
RS -Reconnaissance Squadron - průzkumná peruť
RVAH -Reconnaissance Attack Squadron - útočná průzkumná peruť
SAC -Strategic Air Command - velitelství strategického letectva
S&D -Search and Destroy - vyhledej a znič
SAM -Surface to Air Missile - raketa země vzduch
SAMS -Special Air Mission Squadron - peruť pro zvláštní letecké úkoly
SEAL -Sea Air Land - "moře,vzduch,země", ale také tuleň, speciální jednotky US Navy
SF -Special Forces - síly zvláštního určení
SFGA -Special Forces Group (Airborne) - skupina sil zvláštního určení (výsadková)
SFOB -Special Forces Operations Base - operační základna sil zvláštního určení
SFOD -Special Forces Operations Detachment - operační oddělení sil zvláštního určení
SMS -Special Mission Squadron - peruť speciálních úkolů
SOG -Studies and Observations Group - studijní a pozorovací skupina, krycí jméno pro Special Operations Group - skupina zvláštních operací
SOS -Special Operations Squadron - peruť zvláštních operací
SOW -Special Operations Wing - křídlo zvláštních operací
SRW -Strategic Reconnaissance Wing - křídlo strategického průzkumu
SS -School Squadron - školní peruť
SW -Strategic Wing - strategické křídlo
SWAD -Special Warfare Aviation Detachment
TACAN -Tactical Air Navigation - navigační systém, poskytuje současně indikaci azimutu a vzdálenosti
TARCAP -Target Combat Air Patrol - bojová letecká hlídka proti nepřátelským cílům
TASS -Tactical Air Support Squadron - peruť taktické podpory
TC -Transportation Company - transportní rota
TC(LH) -Transportation Company (Light Helicopter) - transportní rota lehkých vrtulníků
TCS -Troop Carrier Squadron - peruť pro přepravu vojska
TEWS -Tactical Electronic Warfare Squadron - peruť pro taktický electronický boj
TF -Task Force - operační svaz
TFS -Tactical Fighter Squadron - taktická stíhací peruť
TFW -Tactical Fighter Wing - taktické stíhací křídlo 
TG -Tactical Group - taktická skupina
TOC -Tactical Operational Center - taktické operační centrum
TOW -Tube launched-Optical tracked-Wire command quided missile - opticky zaměřovaná raketa řízená po drátě
TRS -Tactical Reconnaissance Squadron - peruť taktického průzkumu
TRW -Tactical Reconnaissance Wing - křídlo taktického průzkumu
TrS -Training Squadron - tréninková peruť
TS -Transport Squadron - transportní peruť
TU -Training Unit - tréninková jednotka
TW -Tactical Wing - taktické křídlo
USAF -United States Air Force - vzdušné síly Spojených států
USASFV -US Army Special Forces Vietnam-Provisional - prozatimní Síly zvláštního určení armády Spojených států v jižním Vietnamu
USMC -United States Marines Corps - sbor námořní pěchoty Spojených států
UTTHCO -Utility Tactical Transport Helicopter Company -
VA -Attack Squadron - bitevní peruť
VAH -Heavy Attack Squadron - těžká útočná peruť
VAL -Light Attack Squadron - lehká útočná peruť
VAP -Heavy Photografic Squadron - těžká peruť fotografického průzkumu
VAQ -Carrier Tactical Electronic Warfare Squadron - taktická peruť pro vedení radioelektronického boje
VAW -Carrier Airborne Early Warning Squadron - peruť včasného varování nesená na let. lodi
VC -Viet Cong
VDC -Village Defense Corps - obranný sbor venkova
VF -Fighter Squadron - stíhací peruť
VMO -Marine Composite Observation Squadron - smíšená pozorovací peruť USMC
VNAF -South Vietnamese Air Force - letecké síly jižního Vietnamu
VO -Observation Squadron - pozorovací peruť
VP -Patrol Squadron - hlídková peruť
VS -Carrier Antisubmarine Squadron - peruť pro boj s ponorkami, nesená na let. lodi
WSO -Weapons System Operator - operátor zbraňových systémů
WWS -Wild Weasel Squadron - peruť letounů "Wild Weasel"