Hodnostní označení US Air Force

General Officers (generálové)

Platová
třída

O-7

O-8

O-9

O-10

O-11

 

Brigadier General
(BG)

Major General
(MG)

Lieutenant General
(LTG)

General
(GEN)

General of the Air Force
(GEN)
(jen v případě války)

Officers (důstojníci)

Platová
třída

O-1

O-2

O-3

O-4

O-5

O-6

 

Second Lieutenant
(2LT)

First Lieutenant
(1LT)

Captain
(CPT)

Major
(MAJ)

Lieutenant Colonel
(LTC)

Colonel
(COL)

Warrant Officers (důstojničtí zástupci - praporčíci)

Platová
třída

W-1

W-2

W-3

W-4

 

Warrant
Officer
(WO1)

Chief
Warrant Officer 2
(CWO2)

Chief
Warrant Officer 3
(CWO3)

Chief
Warrant Officer 4
(CWO4)

Enlisted (poddůstojníci)

Platová
třída

E-7

E-8

E-9

 

Master Sergeant
(MSgt)

First Sergeant
(1stSgt)

Senior Master Sergeant
(SMSgt)

First Sergeant
(1stSgt)

Chief Master Sergeant
(CMSgt)

First Sergeant
(1stSgt)

Chief Master Sergeant of the Air Force
(CMSAF)

Enlisted (mužstvo a poddůstojníci)

Platová
třída

E-1

E-2

E-3

E-4

E-5

E-6

od října 1967

Bez
označení
hodnosti

Airman Basic
(AB)

Airman
(Amn)

Airman First Class
(A1C)

Sergeant
(Sgt)

Staff Sergeant
(SSgt)

Technicial Sergeant
(TSgt)

do října 1967

Bez
označení
hodnosti

 

 

Airman Basic
(AB)

Airman Third Class
(A3C)

Airman Second Class
(A2C)

Airman First Class
(A1C)

 

 

Systém hodností USAF užívaných na počátku vietnamské války vycházel z roku 1952, dalšími úpravami prošel na konci 50.let, kdy byly ustanoveny první hodnosti E-8 a E-9.
Další změna nastala v lednu 1967, kdy byla zavedena hodnost Chief Master Sergeant of the Air Force. V říjnu téhož roku byly změněny názvy hodností E-2 až E-4. Dosavadní Airman Third Class byl změněn na Airman, Airman Second Class na Airman First Class a místo dosavadního Airman First Class byl zaveden Sergeant. V dnešním systému hodností USAF už Sergeant nefiguruje, místo něj byla ustanovena hodnost Senior Airman.
I dnešní hodnosti E-7 až E-9 vypadají jinak, jednoduše by se dalo říci, že jeden prýmek zespodu se přestěhoval do "stříšky" nahoře. Hodnosti E-7 až E-9 užívané během vietnamské války měly pod hvězdou tři prýmky, dnešní mají jen dva, ale o jeden prýmek mají navíc ve "stříšce", jestliže tedy starší označní E-7 "stříšku" nemělo, dnešní jí má, E-8 má ve "stříšce" dva prýmky a E-9 tři.
Ještě jedno upozornění, existuje i hodnost E-9 Command Chief Master Sergeant, bohužel se mi nepodařilo zjistit, kdy byla zavedena (snad až v roce 1999).

V době vietnamské války existovaly u USAF i hodnosti Warant Officer, přestaly se udělovat v roce 1986 a dnes už se v USAF neužívají.