Hodnostní označení US Army z období vietnamské války

Na polní uniformě nosili důstojníci hodnostní označení na pravém límci, na levém bylo označení druhu zbraně (pěchota, kavalerie, dělostřelectvo atd.).
Poddůstojníci nosili hodnosti na obou rukávech. Původní hodnostní označení bylo barevné (žluté prýmky na zeleném podkladu), někdy od roku 1966 se začalo užívat černo-zelené značení. Od poloviny roku 1967 bylo také povoleno poddůstojníkům nosit kovové odznaky s hodnostmi na obou límcích.

General Officers (generálové)

Platová
třída

O-7

O-8

O-9

O-10

O-11

 

Brigadier General
(BG)

Major General
(MG)

Lieutenant General
(LTG)

General
(GEN)

General of the Army
(GEN)
(jen v případě války)

Officers (důstojníci)

Platová
třída

O-1

O-2

O-3

O-4

O-5

O-6

 

Second Lieutenant
(2LT)

First Lieutenant
(1LT)

Captain
(CPT)

Major
(MAJ)

Lieutenant Colonel
(LTC)

Colonel
(COL)

Warrant Officers (důstojničtí zástupci - praporčíci)

Platová
třída

W-1

W-2

W-3

W-4

 

Warrant
Officer
(WO1)

Chief
Warrant Officer 2
(CWO2)

Chief
Warrant Officer 3
(CWO3)

Chief
Warrant Officer 4
(CWO4)

Enlisted (poddůstojníci)

Platová
třída

E-7

E-8

E-9

 

Platoon Sergeant
(PSG)

Sergeant First Class
(SFC)

Master Sergeant
(MSG)

First Sergeant
(1SG)

Sergeant Major
(SSM)

Command Sergeant Major
(CSM)

Hodnost SP7 byla zrušena v roce 1975

Hodnosti SP8 a SP9 existovaly pouze teoreticky, nikdy nebyly nikomu udělěny.
Obě zrušeny v roce 1965.

Specialist Seven
(SP7)

Specialist Eight
(SP8)

Specialist Nine
(SP9)

Enlisted (mužstvo a poddůstojníci)

Platová
třída

E-1

E-2

E-3

E-4

E-5

E-6

do
května
1968

Bez
označení
hodnosti

Bez
označení
hodnosti

Private
(PVT)

Private E-2
(PV2)

Private First Class
(PFC)

Corporal
(CPL)

Sergeant
(SGT)

Staff Sergeant
(SSG)

od
května
1968

Bez
označení
hodnosti

Private
(PVT)

Private E-2
(PV2)

Private First Class
(PFC)

Specialist Four
(SP4)

Specialist Five
(SP5)

Specialist Six
(SP6)

Kdo čemu velí:
 
Fire Team: Sergeant
Squad: Staff Sergeant
Platoon: Lieutenant
Company: Captain
Battalion: Lieutenant Colonel
Regiment: Colonel
Brigade: Brigadier General
Division: Major General
Corps: Lieutenant General

Hodnosti užívané na počátku války ve Vietnamu vycházely z úpravy z roku 1959. Obě nejnižší hodnosti byly bez označení, existovala také pouze jedna hodnost v platové třídě E-9 a to Sergeant Major.
K další úpravě označení hodností došlo v roce 1968. Bez označení zůstala jen nejnižší hodnost PVT, označení, které dosud nosil PFC (jeden zalomený prýmek) získal PV2 a hodnost PFC obdržela nové značení, zalomený prýmek s obloučkem.
Vzniklo také nové označení v platové třídě E-9 pro hlavního seržanta jednotky. Jestli zároveň s označením vznikla i hodnost Command Sergeant Major si nejsem jistý.

Seržanti E-7 až E-9

E-7
Platoon Sergeant je hodnost i funkce. Jako funkce je seržant čety zástupcem velitele čety a samozřejmě nejvyšším seržantem čety. Dnes existuje pouze jedna armádní hodnost v platové třídě E-7 a to Sergeant First Class. V době, kdy existovaly obě hodnosti logika napovídá, že hodnost SFC nosil seržant stejné platové třídy, ale v jiné funkci.

E-8
Také v této platové třídě jsou dvě hodnosti. Také First Sergeant je zároveň hodnost i funkce, je součástí velitelství roty, je to nejvyšší seržant roty (nebo jednotek stejné úrovně - např. dělostřeleckých baterií), přezdívaný Top nebo First Shirt (u nás mu má funkcí nejblíže asi výkonný praporčík).
Master Sergeant je stejně placený seržant, ale v jiné funkci, obvykle slouží u jednotek vyššího stupně než rota, je například součástí štábu praporu.

E-9
Do května 1968 existovalo pouze jedno označení v této platové třídě a to Sergeant Major. Nevím přesně jaké funkce mohl seržant v této hodnosti vykonávat. Zcela určitě vykonával funkci hlavního seržanta jednotek vyššího stupně než rota. Stejnou hodnost mohli nosit i někteří členové Special Forces.
V květnu 1968 vzniklo označení hodnosti Command Sergeant Major pro Sergeant Majora ve funkci hlavního seržanta jednotek vyššího stupně než rota, tedy od praporu výš (je jedno, jestli je hlavním seržantem praporu, brigády, nebo třeba divize či sboru).
V roce 1966 byla ustanovena hodnost Sergeant Major of the Army (SMA). Jedná se o hlavního (a jediného) seržanta US Army, ten současný by měl být třináctý v pořadí. Sergeant Major of the Army má své vlastní hodnostní označení, v tomto přehledu ale není, protože první označení vzniklo až v roce 1979. Do roku 1979 nosil SMA stejné označení jako CSM.

V době vietnamské války bylo jiné i označení hodností Warrant Officerů. V roce 1972 došlo ke změně, od té doby mají všichni stříbrný pásek, WO1 na něm má jeden černý čtvereček, CWO2 dva, CWO3 tři a CWO4 čtyři.