Provincie a CTZ
 

Provincie

I.CTZ 22.Binh Long
1.Quang Tri23.Binh Duong
2.Thua Thien24.Bien Hoa
3.Quang Nam25.Saigon
4.Quang Tin26.Tay Ninh
5.Quang Ngai27.Hau Nghia
 II.CTZ 28.Long An
6.KontumIV.CTZ
7.Binh Dinh29.Kien Tuong
8.Pleiku30.Dinh Tuong
9.Phu Bon31.Kien Hoa
10.Phu Yen32.Go Cong
11.Darlac33.Kien Phong
12.Khanh Hoa 34.Vinh Long
13.Quang Duc35.Vinh Binh
14.Tuyen Duc36.Chau Doc
15.Ninh Thuan37.An Giang
15.Lam Dong38.Phong Dinh
17.Binh Thuan39.Ba Xuyen
18.Binh Tuy40.Kien Giang
III.CTZ 41.Chuong Thien
19.Phuoc Long42.Bac Lieu
20.Long Khanh 43.An Xuyen
21.Phuoc Tuy