Zelené barety, vojáci z temnot

Zelené barety Hartmuth Shauer
ZELENÉ BARETY
Vojáci z temnot

Die US "Green Berets"
Soldaten aus dem Dunkel

Vydalo Nakladatelství Laser, 1997, 294 + 24 stran

 

Podle přebalu bych si myslel, že mám před sebou knihu o Special Forces ve Vietnamu, šedesátá léta a vietnamská válka byly patrně nejslavnější dobou "Zelených baretů". Totéž si asi myslel i autor přebalu, protože když pominu drobné zmínky, vietnamská válka zabírá pouze čtyřicet stránek. Autor se hlavně věnuje 10th Special Forces group, která byla v době studené války usídlena v Německu. Po poděkování a předmluvě následuje seznámení se Special Forces, jejich posláním a historickými předchůdci. Po vykreslení politické situace, která nastala po druhé světové válce, je na řadě Vznik SF, přesněji řečeno její první jednotky, 10th SFG. Po zhruba stech stranách se dostává i na Vietnam, samozřejmě je nejdříve popsána situace, která panovala ve francouzské Indočíně po skončení druhé světové války, velmi stručně nás autor provede oběma indočínskými válkami až po pád Jihu.

Vietnamský příběh SF začíná v roce 1957, kdy do Nha Trang přišli jako poradci první vojáci SF. Pro mě je asi nejzajímavější spolupráce s Montagnardy. Činnost SF není popsána nijak detailně (pokud pominu příběhy jednotlivců), většinou jsou popsány pouze základní úkoly některých jednotek, jako příklad mohu uvést B-52 "Project Delta". Tomuto detachmentu, který je známý i díky osobě Charlieho Beckwitha, je věnován tento odstavec:

Uprostřed května 1964 došlo k výstavbě dálkové výzvědné jednotky s personálem sestávajícím se z amerických Special Forces, jihovietnamských zvláštních jednotek a domorodců. 24 průzkumných a výzvědných oddílů, složených většinou ze dvou příslušníků zvláštních oddílů a čtyř domorodců, tvořilo základnu "Projekt Delta". Pokud se tyto týmy dostaly během výzvědné akce do nesnází, byly připraveny na pomoc tři ranger roty, které mohly být v krátké době přivolány letecky. Jednotka mohla být použita k rychlému nasazení také tehdy, když byly slabě obsazené opěrné body přepadeny silnými nepřátelskými skupinami a potřebovali nutně posily.

Jak už jsem se zmiňoval, nenajdete zde žádné větší detaily, v podobném duchu je zpracována celá vietnamská kapitola. Nenajdete zde tedy úplný obraz činnost SF ve Vietnamu, spíše pár střípků do mozaiky.

Kniha vietnamskou válkou nekončí, příběh Special Forces pokračuje do začátku devadesátých let. Následuje přibližně padesát stran o technických věcech - výběr budoucích vojáků SF, průběh výcviku, výstavba a organizace SF, způsoby infiltrace, složení A-týmu za vietnamské války, srovnání hodností atd. V úplném závěru je potom přehled padlých příslušníků 10th SFGA.