Vietnam - ilustrovaná historie konfliktu

VIETNAM
Ilustrovaná historie konfliktu v jihovýchodní Asii

The Vietnam War

Vydalo nakladatelství SVOJTKA a VAŠUT, 1996, 265 stran

 

Další velká kniha se spoustou fotek, tentokrát mnohem více zaměřená na text. Kniha není prací jednoho člověka, ale kolektivu autorů, jejich jména se stručným představením následují ihned po obsahu. O předmluvu se postaral člověk, který má k vietnamské válce určitě co říct - William C. Westmoreland, v letech 1964 až 1968 velitel MACV. Po předmluvě je tu seznam osobností, zainteresovaných ve válce v jihovýchodní Asii a chronologie hlavních událostí od roku 1945 do roku 1996. Po tomto několikastránkovém úvodu následuje ilustrovaná část knihy. Ilustrovaná část má 28 stran, vždy dvoustrana je věnována nějakému tématu, např. zbraně, pasti, aeromobilita, letecká válka, evakuace zraněných a mrtvých. Potom následuje, abych tak řekl, hlavní textová část.

Ta začíná, tak jako většina knih o vietnamské válce, v roce 1945. Až do plného zapojení Američanů do války jsou události popisovány tak jak šly za sebou. Po příchodu Američanů je vývoj války samozřejmě i nadále sledován, tento vývoj války je ale proložen kapitolami, sledujícími pouze jedno téma, uvedu názvy některých kapitol: Letecká válka proti Severnímu Vietnamu; Operace válečného námořnictva a sboru námořní pěchoty USA ve Vietnamu; Strategické bombardéry B-52 plní taktické úlohy. To je dáno tím, že kapitoly napsali různí autoři, podle toho, na co se ten který z autorů specializuje. Kapitoly jsou doplněny mapkami a tabulkami s čísly a samozřejmě také fotografiemi, těch je skoro 400. Kniha nekončí "osvobozením Saigonu", ale několik stran popisuje situaci v jihovýchodní Asii po roce 1975. V samém závěru je pak uveden seznam pohřešovaných Američanů a české vydání je doplněno seznamem leteckých jednotek a tabulkami s počty sestřelů, stíhacími esy a vůbec čísly, mající nějaký vztah k letecké válce nad jihovýchodní Asií. Poznámkami knihu doplnil Jaroslav Šajtar.