Válka ve Vietnamu 1964-1975

Válka ve Vietnamu 1964 - 1975 Daniel Kamas
VÁLKA VE VIETNAMU
/1964 - 1975/

Vydalo Nakladatelství Votobia, 1997, 263 stran

 

 

Hned na začátku musím přiznat, že tato kniha je moje (teď jsem si uvědomil, že vlastně vůbec není moje, že ji mám půjčenou) oblíbená a většinou ji mám po ruce. Není nijak velká, je přehledně členěná a obsahuje spoustu informací.

Dost mě udivilo, když jsem pro potřeby této stránky pátral po původním názvu a žádný jsem nenašel. Pokud jsem to dobře pochopil, jedná se o knihu českého autora. Můžete si o mě myslet, že jsem naprostý hovado, ale já měl za to, že vyšla z pera rodilého Američana (a ještě jsem si liboval, že ten Amík má poměrně objektivní názory). Proč jsem si myslel, že se jedná o americkou knihu? Jednoduše jsem nepředpokládal, že by v Čechách někomu stálo za to napsat knihu o "Vietnamu", autor by se se svým univerzálním příjmením (alespoň mě tak připadá, a to i přes to, že jsem s nositelem stejného příjmení sloužil na vojně) mohl procházet u Kremlu či u sochy Svobody jako doma (sochou Svobody teď opravdu nemyslím sochu GENERÁLA Svobody). A jeho předmluva, ve které se píše: "Touto prací bych se chtěl pokusit vnést trochu světla do problému, který je pro většinu občanů naší země stále ještě opředen temnou a spletitou pavučinou polopravd, lží, pomluv a předsudků", by klidně mohla být určená i Američanům.

Po poněkud obsáhlejším rozboru autorovy národnosti by bylo asi vhodné napsat také něco o knize samotné. Po několikastránkovém úvodu (pojmenovaném "Místo úvodu") následuje krátký, pouze dvoustránkový popis situace v Indočíně mezi lety 1945 až 1954, tedy po skončení druhé světové války až po porážku Francouzů u Dien Bien Phu a rozdělení Vietnamu. I když má kniha ve svém názvu jako počáteční datum rok 1964 (je to nejspíše proto, aby bylo jasné jaká Válka ve Vietnamu je myšlena), je jasné, že události před rokem 1964 nelze přeskočit a proto se další kapitola věnuje desetiletí 1954 - 1964. Tedy od nástupu proamericky orientovaného Ngo Dinh Diema a počátek americké vojenské pomoci jižnímu Vietnamu, po "Incident v Tonkinském zálivu", schválení stejnojmenné rezoluce a nasazení amerických ozbrojených sil v roce 1964. Jednotlivé roky v období 1965 - 1968 jsou popsány vždy v samostatné kapitole. V každém roce jsou zmíněny nejdůležitější operace, pozemní i letecké. A aby se nejednalo jen o suchý výčet událostí, jsou některé operace popsány detailněji nebo je zmíněna některá zajímavá okolnost. Další roky jsou rozděleny v kapitolách podle toho, v jaké fázi se zrovna válka nacházela: "Stagnace" (1969 - 1970), "Rozplývající se naděje" (1971 - 1973) a "Pokoření jihu" (1974 - 1975). Po nezbytném epilogu následuje padesát stran příloh. Zde se můžete dočíst něco o Vietnamu samotném. O jeho podnebí, etnické skladbě obyvatel nebo některé zeměpisné údaje. Na dalších přílohách jsou vypsány lehké i těžké zbraně, vysvětleny některé pojmy a také objasněno tajemství některých zkratek. V knize sice nejsou žádné fotografie, jsou tu ale kresby a na nich vyobrazeny některé pěchotní zbraně, letadla, vrtulníky, tanky, ale také výstroj používaná americkými vojáky nebo ramenní nášivky.

Troufám si napsat, že se z této poněkud nenápadné knihy dozvíte víc, než z některé velké (a náležitě drahé) knihy se stovkou fotek.