V bojové zóně

Robin Neillands
V BOJOVÉ ZÓNĚ

In the Combat Zone

Vydal D-Consult, s.r.o. v nakladatelství DEUS, 2001, 302 stran

 

Nejjednodušší způsob jak přiblížit obsah knihy je opsat první odstavec z autorovy předmluvy:

Toto je příběh speciálních jednotek od roku 1945 s ohlédnutím na jejich vývoj od okamžiku, kdy poprvé byly vytvořeny, k čemuž došlo během Sedmileté války v polovině osmnáctého století. Kniha končí krátkou úvahou o možné úloze speciálních jednotek v tomto století. Je z velké části tvořena vyprávěním mužů, kteří působili ve speciálních jednotkách a vlastními slovy popisují, jaké to bylo v akci, když se psala historie speciálních jednotek.

Jak Robin Neillands v předmluvě přiznává, "soustředil se především na britské a americké jednotky, protože tyto dvě země mají mnoho takových jednotek, dlouhou tradici a zkušenosti z jejich používání". Neznamená to ale, že tu jsou pouze britské nebo americké jednotky. U britských jednotek jsou i ne až tak známá nasazení, např. v Palestině, Malajsii nebo v Keni (50.léta).

Kapitoly jsou dělené podle období a charakteru konfliktů (např. Koloniální války, 1950-1960; Útoky Commandos a operace nízké úrovně, 1955-1960; Terorismus a protiterorismus, 1970-1997 aj.). Některým válkám nebo nasazením jednotek jsou věnovány samostatné kapitoly (např. Za frontou v Koreji, 1950-1953; Válka na Falklandách, 1982; Záliv, 1958 -1991; Pouštní bouře, 1990-1991 aj.). Vietnamská válka je rozepsaná do dvou kapitol, podle autora "je válka ve Vietnamu pro poválečnou historii speciálních jednotek tak klíčová, že si zasluhuje zvláštní pozornost."

První kapitola Zelené barety ve Vietnamu, 1961-1965 je hlavně o spolupráci s horskými kmeny (CIDG, MIKE Force), ale jsou tady i počátky dálkového průzkumu a lehce i nasazení SEAL v tomto období. Na počátku kapitoly je ale něco nejdříve o vietnamské válce samotné, autor si všímá i pravidel pro vítězství v partyzánské válce a porovnává je se způsobem s jakým vedli Američané válku. Podobně jako ostatní věci v knize to nejsou žádné hluboké sondy, ale připadá mi to výstižné a místy i vtipné, jako třeba toto: "Po roce 1965 se americké velení pokoušelo vést konvenční válku a utápělo milióny dolarů v pokusu smést partyzánskou armádu, která odmítala přijít a nechat se zabít."

Druhou kapitolou jsou LRRP, SEAL a Force Recon, Vietnam, 1968-1973. Kromě vyprávění o činnosti těchto jednotek je zde příběh jedné mise MACV-SOG a také něco o nepříliš známém CAP. Vyprávění veteránů z Vietnamu je sice zajímavé, ale třeba u MACV-SOG a LRRP by mě radši zajímal průběh nějaké typické mise. Protože kdyby tohle měly být typické mise tak to "potěšpámbu". Týmy jsou hned po vysazení prozrazeny a následuje spousta střílení, aby se dostaly do bezpečí.

Jak už jsem naznačoval, v knize nejsou nějaké hluboké rozbory, ale to by asi málokdo očekával od knihy která má záběr více než 50 let a kde je kopec speciálních jednotek. To ale neznamená, že to je knížka špatná, naopak, je to zajímavé oddychové čtení, narazil jsem i na věci o kterých jsem neměl tušení. Bohužel, knihy ve kterých by se dalo najít něco detailnějšího o těchto jednotkách ve Vietnamu, u nás nevycházejí.