Speciální operace

Speciální operace William H. McRaven
SPECIÁLNÍ OPERACE

Spec-Ops

V edici Jota Military vydalo nakladatelství Books, 1999, 394 stran

 

Příslušník SEAL William McRaven rozebírá ve své knize celkem osm speciálních operací. McRaven studoval těchto osm operací při přípravě disertační práce na Postgraduální škole válečného námořnictva. Z vietnamské války je zde operace "Kingpin", pokus o vysvobození Američanů ze zajateckého tábora u Son Tay. Tato úspěšně provedená akce s nulovým výsledkem (v táboře byli pouze stráže, vězni byli převezeni jinam) proběhla 21. listopadu 1970. V knize jsou analyzovány ještě tyto operace:

Německý útok na pevnost Eben Emael 10. května 1940
Italský útok torpéd s lidskou posádkou na přístav v Alexandrii 19. prosince 1941
Operace "Chariot": Britský útok na Saint-Nazaire 17. - 28. března 1942
Operace "Dub": Záchrana Benita Mussoliniho 12. září 1943
Operace "Source": Útok trpasličích ponorek na bitevní loď Tirpitz 22. září 1943
Útok amerických Rangers na Cabanatuan 30. ledna 1945
Operace "Jonathan": Útok izraelských speciálních jednotek na letiště v Entebe 4. července 1976

McRaven na začátku knihy vyjmenovává a vysvětluje šest zásad speciálních operací: jednoduchost, utajení, opakování, překvapení, rychlost, smysl a účel. K těmto šesti zásadám připojuje další důležitý faktor - relativní převahu.

Každé operaci je věnováno přibližně 40 stran rozdělených do těchto kapitol:
Historické souvislosti operace
Seznámení s terčem operace - kromě popisu objektů jsou zde mapky a nákresy cíle, rozmístění obrany apod.
Jednotky, které akci provedly a jejich velitelé
Výcvik
Vlastní provedení akce
Poté následuje analýza akce: Její kritika, dosažení a udržení relativní převahy, dodržení šesti zásad speciálních operací - každá ze zásad má vlastní vyhodnocení. V poznámkách je uveden seznam materiálů, ze kterých autor čerpal.