Dějiny námořní pěchoty USA

Dějiny námořní pěchoty J.Robert Moskin
DĚJINY NÁMOŘNÍ PĚCHOTY USA

The U.S. Marine Corps Story

Vydalo Nakladatelství Laser - books s.r.o., 1997, 990 stran

 

Patrně nejlepší kniha o historii námořní pěchoty, která u nás vyšla. Kniha je rozdělena do deseti částí podle válek nebo meziválečných období. Meziválečné období ale v dějinách námořní pěchoty neznamená, že by si mariňáci váleli šunky, ale byli nasazováni do různých "policejních" nebo bezpečnostních akcí. Každá z částí je zakončena kapitolou, kde je uvedeno, co tato válka nebo období znamenala pro Sbor, jak se námořní pěchota měnila.

Válka ve Vietnamu je ohraničena roky 1954 - 1975 a zabírá asi 80 stran. V první "vietnamové" kapitole je stručný vývoj ve Vietnamu mezi roky 1945 až 1965, příchod poradců a vrtulníkových jednotek (US Army i USMC). Další kapitola nese název "Špinavá válka 1965 - 1967" a zde je vylodění Marines u Da Nangu, jejich rozmísťování a samozřejmě bojové operace. Jsou tu i příběhy držitelů Medaile cti a také politický vývoj v Jižním Vietnamu. Vše je samozřejmě stručné, každá událost nebo operace zabírá tak jeden odstavec. Následují další dvě kapitoly "Tet a Khe Sanh" a "Odchod 1969 - 1973". Ve "vietnamové" části knihy jsou ještě tři kapitoly: "Černí Američané - zelení mariňáci", "Porážka a chvástání", zde je vietnamská dohra - evakuace velvyslanectví v Kambodži a v Jižním Vietnamu a také incident s lodí Mayaguez. Poslední, třístránková kapitolka "Jeden sleduje druhého" je stručné shrnutí vietnamské války.

V knize je několik desítek fotografií ze všech období, na konci knihy jsou držitelé Medaile cti z řad USMC a také velitelé námořní pěchoty od jejího počátku do poloviny devadesátých let.

Knihu si určitě vyplatí přečíst. Nejenže poznáte historii námořní pěchoty, ale během historie USMC narazíte na jména, se kterými se později setkáte i ve Vietnamu, i když už jen v názvech operací (třeba John Paul Jones) nebo lodí (Bon Homme Richard). Nebo se už v letech 2.světové války seznámíte se jmény pozdějších generálů ve Vietnamu jako třeba Victor Krulak nebo Lewis Walt.