Dějiny Americké armády

Dějiny Americké armády Maurice Matloff
DĚJINY AMERICKÉ ARMÁDY

American Military History

V koedici vydal Knižní klub a nakladatelství Baronet a.s., 1999, 752 stran

 

Kniha zachycuje dějiny americké armády od Americké revoluce a Války za nezávislost až po Válku v Zálivu v roce 1990. Kromě Maurice Matloffa na knize pracovalo dalších 14 autorů, kteří psali o obdobích na které se specializují.

Úvod je věnovaný historii vojenství, v další kapitole Teorie a praxe je popsáno devět principů vedení války, tak jak je rozeznává Armáda Spojených států. Po úvodu následuje vývoj armád a průběh bitev od dob Alexandra Velikého až po první války na americkém kontinentu, takže si čtenář může udělat představu z čeho vznikající Americká (kontinentální) armáda vycházela. Potom už nic nebrání tomu, aby se autoři mohli věnovat prvním válkám a bitvám na americkém kontinentu. Protože nás ale zajímá válka na úplně jiném kontinentu, přeskočím skoro 200 let až k válce ve Vietnamu.

Nikdo asi nepředpokládá, že by v knize mapující 250 let amerického válčení našel překvapující podrobnosti a to jak o válce ve Vietnamu tak i o nějaké jiné. Ty podrobnosti tu opravdu nejsou, ale na sedmdesáti stranách je tu přehledný vývoj a průběh Vietnamské války. To by mohlo být užitečné pro všechny co se o Vietnamskou válku teprve začínají zajímat. Kapitola o Vietnamu začíná situací po 2.světové válce (jak jinak), pokračuje nástupem amerických poradců, vzestupem Vietkongu atd. V období 1965-1967 jsou příchody a rozmístění amerických divizí a samostatných brigád, základní Westmorelandova strategie, velmi stručně jsou popsány nejvýznamnější operace. Totéž platí i pro pozdější období.

I když u jiných knih neupozorňuji na chyby, tady udělám vyjímku právě proto, aby zbytečně nemátla ty, kteří se o Vietnamskou válku začínají zajímat. Na str. 652 ve větě "Další bojové jednotky - 1.brigáda, 10.výsadková divize a tři brigády 1.divize pěchoty - byly také připravené na cestu do Vietnamu." má být správně 1.brigáda 101.výsadkové divize.