Pěší pluky ARVN a jejich příslušnost k divizím
V literatuře se často u pluků ARVN označuje pouze číslo pluku bez příslušnosti k divizi, proto tento základní přehled.

Regiment Divize Období Ozn. před r. 1955 Poznámka
1.pluk 1.divize 1959-1975 21.  
2.pluk 1.divize
3.divize
1959-1.X.1970
1.X.1970-1975
22.  
3.pluk 1.divize 1959-1975 23.  
4.pluk 2.divize 1959-1975 32.  
5.pluk 2.divize 1959-1975 151.  
6.pluk 2.divize 1959-1975 31.  
7.pluk 5.divize 1959-1975 34.  
8.pluk 5.divize 1959-1975 35.  
9.pluk 5.divize 1959-1975 38.  
10.pluk 7.divize 1959-1975 51.  
12.pluk 7.divize 1959-1975 154.  
13.pluk 9.divize 1962-1.III.1967   Aby nenesl pluk smolnou "třináctku", byl 1.března 1967 přeznačen na 16.pluk.
14.pluk 9.divize 1962-1975    
15.pluk 9.divize 1962-1975    
16.pluk 9.divize 1.III.1967-1975   Do 1.března 1967 nesl pluk označení 13.pluk.
17.pluk 7.divize 1959-1975 52.  
31.pluk 21.divize 1959-1975 11.  
32.pluk 21.divize 1959-1975 101.  
33.pluk 21.divize 1959-1975 102.  
34.pluk 12.lehká divize 1955-1959 103. Pluk rozpuštěn zároveň s 12.lehkou divizí.
35.pluk 12.lehká divize 1955-1959 104. Pluk rozpuštěn zároveň s 12.lehkou divizí.
36.pluk 12.lehká divize 1955-1959 105. Pluk rozpuštěn zároveň s 12.lehkou divizí.
37.pluk 13.lehká divize 1955-1959 15. Pluk rozpuštěn zároveň s 13.lehkou divizí.
38.pluk 13.lehká divize 1955-1959 12. Pluk rozpuštěn zároveň s 13.lehkou divizí.
39.pluk 13.lehká divize 1955-1959 106. Pluk rozpuštěn zároveň s 13.lehkou divizí.
40.pluk 22.divize 1959-1975 401.  
41.pluk 22.divize 1959-1975 402.  
42.pluk 22.divize
23.divize
nezávislý
22.divize
1959-1965
1965-1.VII.1966
1.VII.66-30.V.1970
1.V.1970-1975
403.  
43.pluk nezávislý
18.divize
1963-1965
V.1965-1975
404. Divize původně nesla označení 10.pěší divize, na 18.pěší divizi byla přečíslována 1.ledna 1967.
44.pluk 23.divize 1965-1975 405.  
45.pluk 23.divize 1965-1975 406.  
46.pluk 25.divize 1964-1975    
47.pluk nezávislý
23.divize
nezávislý
22.divize
1960-1.XI.1963
1.XI.1963-16.X.1965
16.X.1966
1966-1975
   
48.pluk nezávislý
18.divize
1961-1965
V.1965-1975
  Divize původně nesla označení 10.pěší divize, na 18.pěší divizi byla přečíslována 1.ledna 1967.
49.pluk 25.divize 1962-1975    
50.pluk 25.divize 1962-1975    
51.pluk 25.divize
nezávislý
1.divize
1962-1964
1964-1972
1972-1975
   
52.pluk nezávislý
18.divize
1963-1965
V.1965-1975
  Divize původně nesla označení 10.pěší divize, na 18.pěší divizi byla přečíslována 1.ledna 1967.
53.pluk 23.divize 1968-1975    
54.pluk 1.divize 1958-1975    
56.pluk 3.divize XII.1971-1975    
57.pluk 3.divize II.1972-1975