I Field Force, Vietnam

I Field Force, Vietnam bylo velitelství na úrovni sboru. Spadaly pod něj veškeré americké a spojenecké jednotky v II.CTZ, těmto jednotkám i jednotkám jihovietnamským poskytoval také bojovou podporu.

Běžně se velitelství této úrovně nazývá Sbor (Corps), v případě I FFV (a také II FFV) bylo zvoleno označení Field Force jednak aby se nepletlo s Corps Tactical Zone (CTZ) a také proto, že normální sbor má poměrně pevnou organizační strukturu, FFV bylo pružnější a mohlo se lépe přizpůsobit momentální situaci - týká se to hlavně počtu amerických jednotek, který se v té době neustále zvyšoval a které mohlo pojmout pod své velení. Pod své velení mohlo FFV také pojmout třeba jiný sbor.

Prvním velitelstvím podobné úrovně bylo Task Force ALPHA, aktivované 1.8.1965, pod které tehdy spadaly veškeré jednotky armády (tedy U.S. Army) v Jihovietnamské republice. Na podzim 1965 bylo TF ALPHA přeznačeno na Field Force, Vietnam (bez číselného označení) a spadaly pod něj pouze síly v MR 2 (II.CTZ). Na I FFV bylo přeznačeno 15.3.1966, ve stejný den bylo totiž aktivováno druhé velitelství úrovně sboru - II Field Force, Vietnam.

I Field Force, Vietnam zaniklo 30.4.1971, nahradilo ho Second Regional Assistance Command (SRAC) aktivované ve stejný den.

Velitelství:
Nha Trang   březen 1966 - duben 1971
   
   
   
   
Velitelé:
LG   Stanley R. Larsen XI.65 - III.68
LG William R. Peers III.68 - III.69
LG Charles A. Corcoran   III.69 - III.70
LG Arthur S. Collins, Jr. III.70 - I.71
MG Charles P. Brown I.71 - IV.71

Velitelství I FFV v Nha Trang.
 
Dělostřelci I Field Force Vietnam Artillery, 1969.
 
SP5 Allen a SSG Brewer z 255th Radar Detachment sledují obrazovku radaru. Odřad byl umístěn v Camp Radcliff a podporoval 4.pěší divizi.
 
Na fotografii z roku 1970 jsou příslušníci roty B, 1.praporu 50.pěšího pluku.
Prapor spadal pod velení USARPAC a v letech 1967-70 ho I FFV používal jako zálohu a býval pod operačním velením různých jednotek.

Jednotky velitelství I FFV:
HQ & HQ Battery, I FFV Artillery        
313th Radio Research Battalion   (1)
8th Psychological Operations Battalion    
54th Signal Battalion    
41st Civil Affairs Company    
272nd Military Police Company    
297th Transportation Company    
43rd Army Postal Unit    
1st Chemical Detachment    
13th Military History Detachment    
55th Military Inteligence Detachment  
5th Public Information Detachment    
11th Public Information Detachment    
     
Jednotky spadající pod velení I FFV:
1st Cavalry Division    
4th Infantry Division    
3rd Brigade, 25th Infantry Division    
1st Brigade, 101st Airborne Division    
173rd Airborne Brigade    
Company B, 5th Special Forces Group    
Task Force South   (*)
     
17th Aviation Group 15.XII.1965 - 16.III.1973  
  10th Aviation Battalion (Combat) 1.III.1966 - 30.I.1972 (2)
  14th Aviation Battalion (Combat) III.1966 - 22.IV.1967 (2)(3)
  52nd Aviation Battalion (Combat) 1.III.1966 - 28.IV.1972 (2)
  223rd Aviation Battalion (Combat) 15.III.1966 - IX.1966, XII.1966 - III.1971 (3)
  268th Aviation Battalion (Combat) 4.V.1967 - 21.I.1972  
  7th Squadron, 17th Cavalry (Air) 28.X.1967 - 18.IV.1972  
   
I Field Force Vietnam Artillery 16.XI.1965 - 21.VI.1972  
 41st Artillery Group (Field Artillery) 29.IV.1967 - 15.XI.1969  
  7th Battalion, 13th Artillery (105 mm) 28.X.1966 - 12.X.1970 (4)
  7th Battalion, 15th Artillery (M107/M110) 1.VII.1967 - 28.XI.1971 (4)
  2nd Battalion, 17th Artillery (105 mm) 12.IX.1965 - 26.IV.1971 (4)
  3rd Battalion, 18th Artillery (M107/M110) 26.X.1965 - IV.1967 (3)
  5th Battalion, 22nd Artillery (M107/M110) 24.XII.1967 - 3.XII.1970 (4)
  5th Battalion, 27th Artillery (105 mm) 3.XI.1965 - 30.VIII.1971  
  1st Battalion, 30th Artillery (155 mm) 28.XI.1965 - 10.II.1968 (3)(4)
  6th Battalion, 32nd Artillery (M107/M110) 21.III.1967 - 2.XI.1971 (4)
  4th Battalion, 60th Artillery (M42) 11.III.1967 - 21.XII.1971  
  6th Battalion, 84th Artillery (155 mm) 24.III.1968 - 7.VIII.1969  
 52nd Artillery Group (Field Artillery) 17.VI.1966 - 30.VI.1971  
  3rd Battalion, 6th Artillery (M108) ? - 10.IV.1970 (2)
  6th Battalion, 14th Artillery (M107/M110) 29.X.1965 - 2.XII.1970  
  1st Battalion, 92nd Artillery (155 mm) ? - 3.XI.1971 (2)
další jednotky sloužící pod velením I FFV Artillery:    
  8th Battalion, 4th Artillery (M107) 13.VIII.1967 - ? (3)
  5th Battalion, 16th Artillery (155 mm/M110) 4.X.1966 - 26.IV.1971  
  6th Battalion, 33rd Artillery (105 mm) XI.1968 - ?.1969 (2)(3)
     
Datumy je vymezeno období kdy jednotka sloužila ve II.CTZ a tedy spadala pod I FFV (příp. pod předchůdce nebo nástupce).

(1) Krycí označení pro 313th Army Security Agency Battalion.
(2) První datum značí kdy jednotka přišla do II.CTZ.
(3) Druhé datum značí kdy jednotka odešla z II.CTZ.
(4) Jednotka sloužila i pod 52.Artillery Group.

 

(*) Task Force South vznikl v létě 1968, operoval v jižních provinciích II.CTZ. Součástí uskupení byly i jihovietnamské jednotky, oba americké prapory pěchoty měly jako svůj protějšek jeden pluk ARVN, konkrétně se jednalo o 44. a 53.pluk patřící 23.pěší divizi ARVN. Svojí činnnost zakončilo uskupení počátkem října 1970.

Jednotky Task Force South:
Task Force Infantry  
1st Battalion (Mech), 50th Infantry X.1969 - IX.1970  
3rd Battalion, 503rd Infantry VII.1968 - IX.1969  
3rd Battalion, 506th Infantry VII.1968 - XI.1969  
44.pluk ARVN    
53.pluk ARVN    
     
Task Force Reconnaissance    
2nd Squadron, 1st Cavalry (Armored) V.69 - IX.70  
Company C (Ranger), 75th Infantry    
     
Task Force Artillery    
5th Battalion, 22th Artillery (M107)      
5th Battalion, 27th Artillery (105 mm)      
Battery C, 3rd Battalion, 307th Artillery (105 mm)      
Battery C, 2nd Battalion, 320th Artillery (105 mm)