9.pěší divize (Su Doan 9 BB)*

9.pěší divize byla založena v roce 1962 jako součást plánu zvýšit počet mužů v pravidelné armádě o 30 000 na 200 000. Jako datum vzniku divize je udáván 1.leden 1962, ale její pluky byly aktivované až na jaře - v březnu, dubnu a v květnu. Příslušníci nové divize pocházeli většinou od jiných jednotek nebo z výcvikových škol a center. Organizační a výcviková fáze byla ukončena v srpnu 1962.

První velitelství divize bylo umístěno ve Phu Tanh v provincii Binh Dinh. Pluky byly umístěny ve Phu Tanh, Phu Cat a v Tuy Hoa (provincie Phu Yen). Divize odpovídala za provincie Binh Dinh, Phu Yen a Phu Bon.
Kvůli horšící se bezpečnostní situaci v deltě Mekongu sem byla v září 1963 9.divize přesunuta. Nové velitelství se nacházelo v Sa Dec v provincii Vinh Long, pluky byly rozmístěny v provincíích Vinh Binh, Kien Hoa a Kien Giang.
Během převratu v roce 1963 mohly jít některé jednotky divize na pomoc prezidentu Diemovi, ale tomu zabránil plk.Nguyen Huu Co, velitel 7.divize, který přikázal všem přepravním silám zůstat na severní straně Mekongu. Velitel 9. divize plukovník Bui Dzinh byl zbaven velení o několik dní později.
Od roku 1963 operovala divize ve všech provinciích Military Regionu 4. V roce 1969 se divize stala mobilní silou, která zasahovala na problémových místech delty od Kien Giang po Dinh Tuong. V letech 1970-72 operovaly jednotky divize i v Kambodži.
5.dubna 1972 se velitelství divize přesunulo do bývalého amerického areálu na letišti ve Vinh Long.

* Su Doan=divize, 9=číselné označení, BB (Bo Binh)=pěchota

Pluky 9.pěší divize
plukObdobíPoznámka
13.plukIII.1962-1.III.1967Aby pluk nenesl smolnou "třináctku", byl 1.března 1967 přeznačen na 16.pluk.
14.plukIV.1962-1975 
15.plukV.1962-1975 
16.pluk1.III.1967-1975Přeznačený 13.pluk.

* aby pluk nenesl smolnou 13, byl přečíslovaný na 16.

Přibližný operační prostor v letech 1965-1975

Velitelé divize

COLBui Dzinh1.I.62-7.XI.63
COLDoan Van Quang7.XI.63-9.II.64
BGVinh Loc9.II.64-29.V.65
BGLam Quang Thi29.V.65-3.VII.68
MGTran Ba Di3.VII.68-26.X.73
BGHuynh Van Lac26.X.73-30.IV.75