23.pěší divize (Su Doan 23 BB)*

23.pěší divize vznikla 1.dubna 1959 reorganizací 15.lehké divize. Ta vznikla jako 5.lehká divize 1.srpna 1955. Velitelství měla v Nha Trang a tvořili jí tři pluky - 404., 405. a 406. Kromě jednoho pocházely všechny prapory z jižní části středního Vietnamu. 1.listopadu 1955 byla divize přečíslována na 15.lehkou divizi a její pluky na 43., 44. a 45.pluk. V srpnu 1956 se velitelství přesunulo do Duc My v provincii Khanh Hoa (později zde byl hlavní výcvikový prostor jihovietnamských ozbrojených sil).
V první polovině roku 1959 došlo k reorganizaci vietnamské armády, vidět to je třeba na přeznačení divizí a reorganizací lehkých divizi na standartní pěší divize. 1.dubna se tak z 15.lehké divize stala 23.pěší divize, hlavní jednotky byly zesíleny a byly přidány podpůrné jednotky.
Na konci roku 1960 se divize začala přesouvat do oblasti Ban Me Thuot v provincii Darlac, velitelství se do Ban Me Thuot přestěhovalo v červnu 1961.
Divize zodpovída za jižní část III CTZ, po většinu války byly operačním prostorem divize přípobřežní nížiny od Binh Tuy do Quang Ngai a Centrální vrchovina. V květnu 1970 se divize zúčastnila vpádu do Kambodži. V květnu 1972 byla divize poslána do oblasti Kontum/Pleiku, kde utrpěla těžké ztráty 22.divize. Zde zůstala do konce roku 1973, kdy se vrátila na jižní část Vrchoviny.

* Su Doan=divize, 23=číselné označení, BB (Bo Binh)=pěchota

Pluky 23.pěší divize
plukObdobíPoznámka
42.pluk1965-1.VII.1966Pluk přišel v roce 1965 od 22.divize. Od 1.7.1966 jako nezávislý, v roce 1970 převedený k 22.divizi.
43.pluk1959-1.XI.1963Před rokem 1955 jako 404.pluk. Od 1.listopadu 1963 jako nezávislý, v roce 1965 převedený k 10.(18.)divizi.
44.pluk1959-1975Před rokem 1955 jako 405.pluk.
45.pluk1959-1975Před rokem 1955 jako 406.pluk.
47.pluk1.XI.1963-16.X.1965Původně nezávislý, od listopadu 1963 do října 1965 připojen k divizi, potom znovu nezávislý, v roce 1966 přidělený k 22.divizi.
53.pluk1.VIII.1968-1975Nově aktivovaný pluk.

Přibližný operační prostor v letech 1965-1975

Velitelé divize

LTCTran Thanh Phong19.V.59-17.V.61
COLLe Quang Luong17.V.61-14.XII.63
BGHoang Xuan Lam14.XII.63-14.X.64
BGLu Lan14.X.64-20.VIII.65
BGNguyen Van Manh20.VIII.65-24.IX.66
BGTruong Quang An24.IX.66-9.IX.68
BGVo Van Canh9.IX.68-25.I.72
BGLy Tong Ba25.I.72-20.X.72
BGTran Van Cam20.X.72-14.XI.73
COLLe Truong Tuong14.XI.73-23.III.75