1.pěší divize (Su Doan 1 BB)*

1.divize byla zformována z částí 21.Mobile Group. Ta byla vytvořena v 1.září 1953. 21.Mobilní skupina byla formálně rozpuštěna 15.prosince 1954, z jejích částí byla 1.ledna 1955 vytvořena 21.pěší divize, která byla v srpnu téhož roku přejmenována na 21.polní divizi, v listopadu 1955 potom na 1.polní divizi a konečně 1.ledna 1959 na 1.pěší divizi.

1.divize byla jedna ze čtyř původních divizí vytvořených z jednotek, které pocházely z okolí operační činnosti divize. 21.mobilní skupina byla totiž vytvořená z praporů, které měly původ v provinciích Thua Thien a Quang Tri. 1.divize zůstála v této oblasti až do svého konce.

Od svého vzniku až do ledna 1972 měla divize velitelstvé v Hue, v lednu 1972 bylo velitelství přeneseno do bývalého amerického Camp Eagle, ležícího 6 kilometrů jižně od města .
Od října 1968 měla divize také předsunuté velitelství v Dong Ha, v únoru 1969 bylo toto předsunuté velitelství přemístěno do Ai Tu, poblíž města Quang Tri. Toto předsunuté velitelství fungovalo do 30.září 1971, kdy ho převzala nové vytvořená 3.divize.

Už od svého založení divize operovala v provinciích Thua Thien, Quang Tri a Quang Nam, tedy v nejsevernějších proviniích I CTZ. Své operace vedla také v Laosu. Ke konci svého působení byl hlavním úkolem divize obrana provincie Thua Thien a města Hue.

* Su Doan=divize, 1=číselné označení, BB (Bo Binh)=pěchota

Pluky 1.pěší divize
plukObdobíPoznámka
1.pluk1955-1975Před rokem 1955 jako 21.pluk.
2.pluk1955-1.X.1971Před rokem 1955 jako 22.pluk. 1.října 1971 pluk převelen k nově aktivované 3.divizi.
3.pluk1955-1975Před rokem 1955 jako 23.pluk
51.pluk1971-1975Nezávislý 51.pluk nahradil 2.pluk odvelený ke 3.divizi.
54.pluk1958-1975 

Přibližný operační prostor v letech 1965-1975

Velitelé divize

COLLe Van Nghiem1.I.55-15.XII.55
COLNguyen Khanh15.XII.55-14.VIII.57
COLTon That Dinh14.VIII.57-9.VIII.58
COLNguyen Van Chuan9.VIII.58-30.VII.59
COLTon That Xung30.VII.59-2.XII.60
COLNguyen Duc Thang2.XII.60-1.X.61
COLNguyen Van Thieu1.X.61-8.12.62
COLDo Cao Tri8.XII.62-12.XII.63
COLTran Thanh Phong12.XII.63-19.II.64
BG Nguyen Chanh Thi19.II.64-21.X.64
BGNguyen Van Chuan21.X.64-14.III.66
BGPhan Xuan Nhuan14.III.66-18.VI.66
MGNgo Quang Truong18.VI.66-23.VIII.70
MGPham Van Phu23.VIII.70-12.XI.72
BGLe Van Thao12.XI.72-31.X.73
COLNguyen Van Diem31.X.73-30.IV.1975