23th Infantry Division "Americal"

Divize Americal vznikla v květnu 1942 na Nové Kaledonii z Task Force 6814. Složením slov American + New Caledonia (Americans in New Caledonia) vznikl název divize. Ve druhé světové válce divize bojovala v Pacifiku, například se zúčastnila bojů na ostrově Guadalcanal nebo na Filipínách. Hvězdy ve znaku symbolizují Jižní kříž. Po skončení druhé světové války, 12. prosince 1945, byla divize deaktivována ve Fort Lawton ve státě Washington.

V souvislosti s 23. pěší divizí ve Vietnamu je potřeba zmínit se také o Task Force OREGON. Uskupení OREGON bylo armádní seskupení velikosti divize, skládalo se ze 3.brigády 25.pěší divize (pozdější 3.brigády 4. pěší divize), 1.brigády 101.výsadkové divize a 196.lehké pěší brigády. Uskupení vzniklo v dubnu 1967 a operovalo v I.CTZ, kde do té doby působila hlavně Námořní pěchota (USMC). Task Force Oregon se přerodilo v 23.pěší divizi (Americal), která byla aktivována v září 1967. Divize vznikla sloučením 196.pěší brigády, 11.pěší brigády a 198.pěší brigády, i když poslední dvě jmenované jednotky nebyly ještě ve Vietnamu. Oficiálně se ale jednotky staly součástí divize až v únoru 1969, kdy došlo k reorganizaci divize podle organizačních tabulek pro pěší divizi. Divize přebrala úkoly Task Force OREGON a tedy nadále sloužila v I.CTZ, kde bojovala hlavně v přípobřežních oblastech. 23rd Infantry Division (Americal) byla deaktivována 29. listopadu 1971 ve Fort Lewis ve státě Washington. Ve Vietnamu ale zůstala 196.brigáda lehké pěchoty, ovšem už jako samostatná jednotka.

23.pěší divize se bohužel stala známou také kvůli masakru v My Lai, který se udál 16. března 1968. Tuto smutnou událost mají na svědomí vojáci roty "C", 1.praporu, 20.pěšího pluku, 11. brigády.

Velitelství divize:
Chu Lai srpen 1967 - listopad 1971
   
   
   
   
   
   
   
Velitelé divize:
MG   Samuel W. Koster I.67 - VI.68
MG Charles M. Gettys VI.68 - VI.69
MG Lloyd B. Ramsey* VI.69 - III.70
MG Albert E. Milloy III.70 - XI.70
MG James L. Baldwin XI.70 - VII.71
MG Frederick J. Kroesen, Jr.   VII.71 - XI.71
     
* Vážně zraněn při nehodě vrtulníku 18.3.1970.

Chu Lai, velitelství divize Americal.
 
Voják roty B, 3.praporu. 1.pěšího pluku (11th LIB) prohlíží baterii a zápalnou šňůru nalezenou během S&D operace 6 km severně od Duc Pho.
leden 1968
 
Členové průzkumné čety z roty E, 3.praporu 21.pěšího pluku (196th LIB) na průzkumné hlídce jižně od FSB Center, 1970.
 
Příslušníci 5.praporu 46.pěšího pluku (198th LIB), 30 km západně od Chu Lai.
 
Divize Americal opouští Vietnam. Poslední velitel divize, generál Frederick J. Kroesen, Jr. přejímá vyznamenání, které předává velitel I CTZ (MR1), generál Hoang Xuan Lam.

Jednotky 23.pěší divize
HQ & HQ Company, Americal Division 25.IX.1967 - 29.XI.1971
HQ & HQ Battery, Americal Division Artillery 25.IX.1967 - 29.XI.1971
HQ & HQ Company, Americal Division Support Command 25.IX.1967 - 29.XI.1971
     
Division Infantry
HQ & HQ Company, 11th Infantry Brigade 15.II.1969 - 13.XI.1971
  3rd Battalion, 1st Infantry 15.II.1969 - 29.X.1971
  4th Battalion, 3rd Infantry 15.II.1969 -     VII.71
  1st Battalion, 20th Infantry 15.II.1969 - 30.XI.1971
  4th Battalion, 21st Infantry 15.II.1969 - 28.VI.1971
HQ & HQ Company, 196th Infantry Brigade 15.II.1969 - 31.X.1971
  2nd Battalion, 1st Infantry 15.II.1969 - 31.X.1971
  3rd Battalion, 21st Infantry 15.II.1969 - 31.X.1971
  4th Battalion, 31st Infantry 15.II.1969 - 25.X.1971
HQ & HQ Company, 198th Infantry Brigade 15.II.1969 - 13.XI.1971
  1st Battalion, 6th Infantry 15.II.1969 - 21.XI.1971
  1st Battalion, 46th Infantry 15.II.1969 - VIII.1971
  5th Battalion, 46th Infantry 15.II.1969 - 21.V.1971
  1st Battalion, 52nd Infantry 15.II.1969 - 1.XI.1971
     
Division Reconnaissance
Troop F (Air), 8th Cavalry 1.IV.1968 - XI.1971 (1)
Troop E, 1st Cavalry (Armored) 15.II.1969 - 18.X.1971 (2)
Troop F, 17th Cavalry (Armored) 15.II.1969 - 31.X.1971 (3)
Troop H, 17th Cavalry (Air) 15.II.1969 - 1.X.1971 (4)
Company E (LRP), 51st Infantry XII.1967 - 31.1.1969 (5)
Company G (Ranger), 75th Infantry 1.II.1969 - 1.X.1971
     
Division Artillery
6th Battalion, 11th Artillery (105mm) 15.II.1969 - 19.9.1971 (2)
1st Battalion, 14th Artillery (105mm) 15.II.1969 - 19.XI.1971 (4)
3rd Battalion, 16th Artillery (155mm) VIII.1968 - 1.X.1971
3rd Battalion, 18th Artillery (M107/M110) II.1968 - 7.X.1971
1st Battalion, 82nd Artillery (155mm/M110) 31.VII.1968 - 8.XI.1971
3rd Battalion, 82nd Artillery (105mm) 15.VIII.1966 - 29.VI.1972 (3)
G Battery, 55th Artillery (quad .50) IV.1968 - 31.VII.1971
     
Division Aviation
16th Aviation Group III.1969 - 13.XI.1971
  14th Aviation Battalion (Combat) III.1969 - 27.X.1971
  212th Aviation Battalion (Combat) III.1969 - VII.1971
123rd Aviation Battalion (Airmobile) 8.XII.1967 - 7.XI.1971
     
Division Support
23rd Medical Battalion 8.XII.1967 - 8.XI.1971
23rd Supply and Transport Battalion 8.XII.1967 - 8.XI.1971
723rd Maintenance Battalion 15.II.1969 - 24.XI.1971
523rd Signal Battalion 10.I.1968 - 22.XI.1971
26th Engineer Battalion 8.XII.1967 - 28.XI.1971
23rd Military Police Company 8.XII.1967 – 29.VI.1972
23rd Administration Company 8.XII.1967 – 12.XI.1971
328th Radio Research Company 20.XI.1968 - 30.VI.1972 (6)
27th Chemical Detachment
87th Chemical Detachment
90th Chemical Detachment
3rd Military History Detachment
10th Public Information Detachment
31st Public Information Detachment
 
Dočasně přidělené jednotky
1st Squadron, 1st Cavalry (Armored) XI.1967 - III.1971
VI.1971 - XI.1971
(7)

(1) Po odchodu divize byla jednotka připojena ke 196.pěší brigádě.
(2) Do Vietnamu přišla jednotka jako součást 11.pěší brigády.
(3) Původně jednotka 196.pěší brigády.
(4) Do Vietnamu přišla jednotka jako součást 198.pěší brigády.
(5) Od 1.2 1969 jako Company G (Ranger), 75th Infantry.
(6) 328th RRC bylo krycí označení pro 328th ASA (Army Security Agency) Company.
(7) Po odchodu 23.pěší divize sloužila jednotka se 196.pěší brigádou..