1st Marine Division

První jednotky 1.divize USMC začaly přicházet do Vietnamu až v druhé polovině roku 1965. Jednotky USMC operovaly především v I.CTZ a 1.divize USMC zde provedla desítky větších či menších operací, z těch známých jsou to třeba operace Hastings nebo Union I a II.

Pěší pluk USMC si držel klasickou plukovní strukturu se třemi prapory, každý prapor měl čtyři roty. Roty byly označeny písmeny A-M (např. Kilo Company, Lima Company) písmeno J bylo vynechané. K prvnímu praporu patří roty A-D, k druhému E-H, ke třetímu I-M, tak jak je to v tabulce. Celá struktura regimentu USMC je potom na obrázku pod tabulkou.

Velitelství divize:  
Chu Lai II.66 - XI.66
Da Nang XI.66 - IV.71
   
   
   
   
   
Velitelé divize:
MG  Lewis J. Fields VIII.65 - IX.66
MG Herman Nickerson, Jr.   X.66 - V.67
MG Donn J. Robertson VI.67 - VI.68
MG Carl A. Youngdale VI.68 - XII.68
MG Ormond R. Simpson XII.68 - XII.69
MG Edwin B.Wheeler XII.69 - IV.70
MG Charles F. Widdecke IV.70 - IV.71

Velitelství 1st USMC Division s podzemním bunkrem poblíž Da Nang (Hill 327).
14.červenec 1967
 
Předání velení divize. Gen.Carl A. Youngdale a odcházející gen.Donn J. Robertson.
26.červen 1968
 
PFC Johnson z roty E, 2.prapor 5.Marines během operace Independence.
Únor 1967
 
Vojáci roty F, 2nd Battalion 1st Marines se zvedají k dalšímu pátrání po vietkongu.
Listopad 1967
 
Vojáci roty C, 1.praporu 5.pluku.

Pluk (Regiment) Prapor (Battalion) Rota (Company)
Marine Regiment 1st Batalion Company A
Company B
Company C
Company D
2nd Battalion Company E
Company F
Company G
Company H
3rd Battalion Company I
Company K
Company L
Company M


Struktura regimentu USMC s počty důstojníků (Off.) a mužstva (Enl.).

Umístění velitelství pluků

1st Marine Regiment
   
Chu LaiI.1966
Da NangVI.1966
Quang TriIX.1967
HueII.1968
Khe SanhIV.1968
Gio LinhVIII.1968
Da NangIX.1968
  
5th Marine Regiment
   
Chu LaiV.1966
Da NangVI.1967
Hoi AnII.1968
HueII.1968
Phu LocIII.1968
Da NangVIII.1968
  
  
7th Marine Regiment
   
Chu LaiVIII.1965
Da NangV.1967
   
   
   
   
   
   

Jednotky 1.divize námořní pěchoty
Headquarters Battalion  
1st Marine Regiment (infantry)  
  HQ Company I.1966-V.1971
  1st Batalion VIII.1965-V.1971
  2nd Battalion XI.1965-V.1971
  3rd Battalion I.1966-V.1971
5th Marine Regiment (infantry)  
  HQ Company V.1966-IV.1971
  1st Batalion V.1966-IV.1971
  2nd Battalion IV.1966-III.1971
  3rd Battalion V.1966-III.1971
7th Marine Regiment (infantry)  
  HQ Company
  1st Batalion VIII.1965-IX.1970
  2nd Battalion VIII.1965-X.1970
  3rd Battalion IX.1965-X.1970
11th Marine Regiment (artillery) II.1966-III.1971
  1st Batalion I.1966-III.1971
  2nd Battalion V.1966-V.1971
  3rd Battalion VIII.1965-X.1970
  4thd Battalion II.1966-X.1970
1st Reconnaissance Battalion III.1966-III.1971
1st Force Reconnaissance Company X.1965-IV.1971
1st Tank Battalion III.1966-III.1970
1st Amphibian Tractor Battalion VII.1965-VII.1969
1st Antitank Battalion III.1966-XII.1967
1st Engineer Battalion I.1966-III.1971
1st Bridge Company VIII.1965-VIII.1970
1st Motor Transport Battalion IV.1966-IV.1971
7th Motor Transport Battalion III.1966-II.1970
11th Motor Transport Battalion XII.1966-IV.1971
1st Medical Battalion III.1966-IV.1970
1st Shore Party Battalion I.1966-III.1970
1st Service Battalion III.1966-IX.1970