11th Infantry Brigade (Light) "Jungle Warriors"

Brigáda bojovala jako součást 6.pěší divize v první světové válce. V roce 1921 byla deaktivována, znovu aktivována byla v létě 1966 na Havaji. Během roku 1967 se brigáda připravovala na boj v džungli. Do Duc Pho, v provincii Quang Ngai v I.CTZ, byla 11. lehká pěší brigáda dopravena v prosinci 1967. Zde jí čekal intenzivní výcvik a v lednu 1968 se brigáda přestěhovala na svojí hlavní základnu, kterou byla LZ Bronco, poblíž Duc Pho. V dubnu 1968 byla brigáda posílena o 4.prapor 21.pěšího pluku. V únoru 1969 se brigáda stala oficiálně součástí 23.pěší divize (Americal). Brigáda nejčastěji operovala v přípobřežních oblastech provincíí Quang Ngai a Quang Tin. Spolu s 23.pěší odešla i z Vietnamu. Brigáda byla rozpuštěna v listopadu 1971 ve Fort Lewis.

Velitelství:  
Duc Pho prosinec 1969 - červen 1971
The Loi červenec 1971 - listopad 1971
   
   
   
   
   
   
Velitelé brigády:
BG Andy A. Lipscomb XII.67 - III.68
COL   Oran K. Henderson III.68 - X.68
COL John W. Donalson X.68 - III.69
COL Jack L. Treadwell III.69 - IX.69
COL Hugh F. T. Hoffman    IX.69 - III.70
COL Kendrick B. Barlow III.70 - IX.70
COL John L. Insani IX.70 - III.71
COL Warner S. Goodwin III.71 - XI.71

11th Infantry Brigade (Light) připlouvá do Vietnamu. Velitel brigády, gen. Andy A. Lipscomb schází z můstku "USNS General William Weigel".
Qui Nhon, 20.prosinec 1967 Září 1966
 
M113, Troop E, 1st Cavalry Regiment. Brigáda je ve Vietnamu zatím krátce, ubytování je ve stanech.
15.leden 1968
 
Velitel čety 1LT Russell Thomas prohlíží "home made" pistoli, nalezenou během S&D operace, která probíhala přiblížně 10 km severně od Duc Pho.
Leden 1968
 
Příslušník 11.LIB spolu s Jihovietnamci.
 
LZ Bronco, základna 11th Infantry Brigade (Light).

Jednotky 11.lehké pěší brigády
HQ & HQ Company, 11th Infantry Brigade   19.XI.1967 - 14..II.1969 (1)
 
Brigade Infantry
3rd Battalion, 1st Infantry 19.XII.1967 - 14.II.1969 (1)
4th Battalion, 3rd Infantry 20.XII.1967 - 14.II.1969 (1)
1st Battalion, 20th Infantry 18.XII.1967 - 14.II.1969 (1)
4th Battalion, 21st Infantry 14.IV.1968 - 14.II.1969 (1)
 
Brigade Reconnaissance
Troop E, 1st Cavalry (Cavalry) 19.XII.1967 - 14.II.1969 (1)
 
Brigade Artillery
6th Battalion, 11th Artillery (105mm) 20.XII.1967 - 14.II.1969 (1)
 
Brigade Support
9th Support Battalion 28.VII.1968 - 15.II.1969
6th Engineer Company 31.XII.1967 - 15.I.1968 (2)
327th Aviation Detachment
90th Chemical Detachment -14.II.1969 (1)
31st Public Information Detachment - 14.II.1969 (1)
 

(1) 15.II.1969 byla jednotka oficiálně připojena k 23.pěší divizi (Americal).
(2) Od 15.1. 1968 jako Company C, 26th Engineer Battalion (Combat), 23rd Infantry Div (Americal).